"Službeni glasnik BiH", broj 29/20 30.7.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 29/20 [30.7.2020.]

Akti iz ovog broja:

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
UREDBU O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU FINANSIRANJA DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE (U FBIH) ZA MJESEC APRIL I MAJ 2020. GODINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
ODLUKU O PRENAMJENI SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UNOSU RAZGRANIČENIH NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA I PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA IZ 2019. GODINE U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANICE NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANICE NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANICE NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU I IMENOVANJU KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ ZA PRIPREMU I IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2021-2027.
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA O.Š. "NAFIJA SARAJLIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
Minist. za rad, socijalnu polit, raselj. lica i izbjegl. KS
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROCEDURI IZBORA I IMENOVANJA DIREKTORA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" - SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
POSLOVNIK O DOPUNI POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI PARK BETANIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU I ORGANIZACIJI MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI PARK BETANIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PARK ŠUMA-HUM"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - MEJTAŠ" - (STAMBENI OBJEKAT NA K.Č. BR. 478 i K.Č. BR. 479 K.O. SARAJEVO IV
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA STAMBENO NASELJE "GREEN BUILDING RESORT"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVRATU ULOŽENIH SREDSTAVA NA IME UREĐENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA LOKALITETU KROMOLJ U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG VANSUDSKE NAGODBE IZMEĐU VEKTOR INTEGRA D.O.O. SARAJEVO I OPĆINE CENTAR SARAJEVO, A PREMA SUDSKOM PREDMETU BROJ 65 0 PS 772086 19 PS
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU NAJBOLJE MJESNE ZAJEDNICE OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEPOSREDNOM POGODBOM NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OZNAČENOG KAO K.Č. 634 IZ ZK. UL. 565 K.O. SARAJEVO - MAHALA LI RADI OBLIKOVANJA GRAĐEVINSKE PARCELE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU KOJOM SE DONOSI PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA PERIOD 2020.-2024. GODINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE BROJ 01-49-1255/19 OD 27.06.2019. GODINE O DAVANJU SAGLASNOSTI HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI MARŠALA TITA 54, KAO UČEŠĆA U POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA TREĆIM LICEM
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI MARŠALA TITA 54, POVRŠINE 172 M2 KAO UČEŠĆA U POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA TREĆIM LICEM
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA BROJ 01-49-2349/18 OD 21.12.2018. GODINE OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MARŠALA TITA 54 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA BROJ 01-49-683/19 OD 08.04.2019 GODINE U ULICI BARDAKČIJE 26
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA BROJ 01-49-828/19 OD 25.04.2019. GODINE OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DOLINA 1
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA BROJ 01-49-2151/19 OD 16.12.2019. GODINE U ULICI ĆEMALUŠA 3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI HAMIDA DIZDARA 4
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MARŠALA TITA 54 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 4 (DVORIŠTE)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI STANOVA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE NOSIOCIMA STANARSKIH PRAVA I LICIMA KOJA IMAJU STATUS KORISNIKA STANA KOJI ŽIVE U OBJEKTIMA ZA KOJE JE DONESENO RJEŠENJE O RUŠENJU OBJEKTA, KAO I NOSIOCIMA STANARSKIH PRAVA NA STANOVIMA ZA KOJE NIJE DONESENO RJEŠENJE O RUŠENJU OBJEKTA, ALI JE ZBOG SVOJE FIZIČKE DOTRAJALOSTI DONESEN STRUČNI NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG INSPEKTORA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI DANIJELA OZME BROJ 8/SU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI KAPTOL BROJ 10/III
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI BRANISLAVA ĐURĐEVA BROJ 22/III
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI MJEDENICA BROJ 19/I
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI ĆEMALUŠA BROJ 10/IV
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI VRAZOVA BROJ 1/SU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI SKENDERIJA BROJ 56/II
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI SKENDERIJA BROJ 56/PR
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI VRBANJA BROJ 6/SU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI KOŠEVO BROJ 17/2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI KOŠEVO BROJ 28/2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI KOŠEVO BROJ 19/3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI GORUŠA BROJ 10/2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP STANA U ULICI GORUŠA BROJ 3/1
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
IZVOD IZ REGISTRA BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O PRENAMJENI SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O PRENAMJENI SREDSTAVA PO OSNOVU POSEBNOG POREZA ZA ZAŠTITU, SPAŠAVANJE I DRUGE NESREĆE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP "SARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE KJP "ŠARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!