"Službeni glasnik BiH", broj 10/20 19.3.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/20 [19.3.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ORGANIZACIJI RADA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA I STUDENTSKIM CENTRIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 11.03. DO 25.03.2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU RAZGRANIČENIH NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA I PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA IZ 2019. GODINE U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O NEPOSREDNOJ ZAMJENI ZEMLJIŠTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE PROCENTA OSNOVICE MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU NA POZICIJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU NA POZICIJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU TIMA ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU MALOLJETNIČKOG PRIJESTUPNIŠTVA I RAD SA MALOLJETNICIMA U KONTAKTU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM U KANTONU SARAJEVO 2020. - 2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
Minist. za rad, socijalnu polit, raselj. lica i izbjegl. KS
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE SREDSTAVA KOJIMA SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU TROŠKOVI PRIPREME I DISTRIBUCIJE TOPLOG OBROKA U JAVNIM KUHINJAMA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA VANREDNOG ŠKOLOVANJA, PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU FUNKCIJE ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU FUNKCIJE ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O KORIŠTENJU JAVNE GARAŽE OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO I. OPĆE ODREDBE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2020. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RADNOM VREMENU PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI KOLEKTIVNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE, NAČINU NAPLATE I MJERAMA ZA SIGURNU I EFIKASNU NAPLATU ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POGODNOST GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-RENTE NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO U 2020. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 m2 KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO U 2019. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU UVJETA I NAČINA ZA POSTAVLJANJE SADRŽAJA NA FASADAMA GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI BAZNE CIJENE I OBRAČUNU NAKNADE ZA TROŠKOVE UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE TRNOVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!