"Službeni glasnik BiH", broj 39/23 14.9.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 39/23 [14.9.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA USMJERAVANJE SREDSTAVA KAO POMOĆ ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SNIMANJA DOKUMENTARNOG FILMA "ČARLI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU JEDNOG UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNA USTANOVA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DESETA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MIRSAD PRNJAVORAC"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA JEZIK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - REKTORAT UNIVERZITETA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SARAJEVSKI RATNI TEATAR"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "OSMAN NURI HADŽIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "POFALIĆI"
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O NAČINU OBILJEŽAVANJA GRANICA DRŽAVNIH ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, KAO I VRSTI I POSTAVLJANJU GRANIČNIH ZNAKOVA
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBIMU MJERA ZA USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE ŠUMSKOG REDA I NAČIN NJIHOVOG PROVOĐENJA
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE SADRŽAJ I POSTUPAK DONOŠENJA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ŽIGOSANJA, OBROJČAVANJA, PREMJERAVANJA, SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OTPREMNOG ISKAZA ZA DRVO KOJE POTIČE IZ DRŽAVNIH I PRIVATNIH ŠUMA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, OBILJEŽAVANJA I IZDAVANJA DOKUMENTACIJE ZA DRVNE SORTIMENTE U UNUTRAŠNJEM PROMETU I TRGOVINI IZMEĐU TREĆIH LICA
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
INSTRUKCIJU ZA IZRADU AKATA U UREDU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O POKRETANJU OPOZIVA NAČELNIKA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2023. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA NABAVKE ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE KOJI IMAJU PRAVO NA DODATAK NA DJECU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2023. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI OPĆINE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2023. GODINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!