"Službeni glasnik BiH", broj 42/24 7.6.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 42/24 [7.6.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (5Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 47. REDOVNOJ SKUPŠTINI DIONIČARA UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA XVIII. (OSAMNAESTOJ) SKUPŠTINI JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 43. REDOVNOJ SKUPŠTINI DIONIČARA SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠNIH ČESTICA JAVNOG DOBRA ZA POTREBE IZGRADNJE BRZE CESTE NA DIONICI LAŠVA - NEVIĆ POLJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU "HRVATSKE POŠTE" D.O.O. MOSTAR ZA 2023. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RADNOM VREMENU U FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KATEGORIZACIJI LOKALNE CESTE L-503 GORAŽDE - PODHRANJEN - HRANJEN U REGIONALNU CESTU SA OZNAKOM R-448b
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA PERIOD APRIL - JUNI 2024. GODINE (II KVARTAL 2024. GODINE)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
JZU GRADSKA APOTEKA SREBRENIK
ODLUKU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!