"Službeni glasnik BiH", broj 5/20 13.2.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/20 [13.2.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE PREKOBROJNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo saobraćaja KS
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja KS
PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O VISINI NOVČANOG IZNOSA "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA"U 2020. GODINI
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RAZMATRANJE, OBRADU I ANALIZU PRISTIGLIH PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA IZ BUDŽETA GRADA SARAJEVA, PREDSTAVNIKA GRADSKOG VIJEĆA, ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PODIZANJU SPOMEN-OBILJEŽJA "HVO SARAJEVO"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA KALENDARA OBILJEŽAVANJA DATUMA I DOGAĐAJA ZNAČAJNIH ZA GRAD SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI SARAJEVO " SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU SPORAZUMU GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU I IZRADI AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA (engl: Sustainable energy and climate action plan - SECAP)
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "KVADRANT C1 – MARIJI NDVOR"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "KVADRANT C1 - MARIJIN DVOR"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "VITKOVAC" LOKALITET VEZA LOT 2C SA ULICOM SAFETA ZAJKE (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "VITKOVAC" Lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke (Skraćeni postupak)
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ALIPAŠIN MOST VII" - STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT B17 (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ALIPAŠIN MOST VII" - STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT B17 (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SPORTSKO REKREACIONO PODRUČJE BJELAŠNICA"
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKA TEHNIČKIH GREŠAKA U KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST KULTURE U KANTONU SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ISPRAVKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!