"Službeni glasnik BiH", broj 15/24 18.4.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/24 [18.4.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO, RAZDJEL MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA NA CESTAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA AMANDMAN BR. 1 UGOVORA O REKONSTRUKCIJI, SANACIJI ILI REVITALIZACIJI DRUGE GRUPE JAVNIH OBJEKATA U CILJU POBOLJŠANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA KANTONA SARAJEVO" LOT 1
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA AMANDMAN BR. 1 UGOVORA O REKONSTRUKCIJI, SANACIJI ILI REVITALIZACIJI DRUGE GRUPE JAVNIH OBJEKATA U CILJU POBOLJŠANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA KANTONA SARAJEVO" LOT 2
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE "DESETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "OSMAN NAKAŠ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ" ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA U KABINETU PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU VODNIH NAKNADA MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA REALIZACIJU SVEOBUHVATNOG PROJEKTA "SARAJ EKO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE ANEXA 3 SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA I JAVNE USTANOVE UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UREDU VLADE KANTONA SARAJEVO ZA DIJASPORU ZA POPUNU ČETIRI UPRAŽNJENA RADNA MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O REALIZACIJI METODIČKE, PEDAGOŠKE, PSIHOLOŠKE I EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKE PRAKSE NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAPOŠLJAVANJE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KABINETU PREMIJERA KANTONA SARAJEVO ZA ISPLATU REGRESNOG DUGA VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA - PIU ZA REALIZACIJU PROJEKTA "OBNOVA TROLEJBUSKE LINIJE IZMEĐU CENTRA SARAJEVA I PRIGRADSKOG NASELJA VOGOŠĆA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA – PIU ZA REALIZACIJU PROJEKTA "OBNOVA TROLEJBUSKE LINIJE IZMEĐU CENTRA SARAJEVA I PRIGRADSKOG NASELJA VOGOŠĆA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU NA POZICIJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU NA POZICIJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENU POZICIJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA U JAVNOJ USTANOVI "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POLICIJSKOG ODBORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU POLICIJSKOG ODBORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE, SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE, SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55"SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O ISPLATI NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "PODGAJ - TEKIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "PODGAJ - TEKIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ZAKUPU STANA U ULICI VRAZOVA BROJ 24/PR
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNE ZGRADE OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ODOBAŠINA 10
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNE ZGRADE OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI TEPEBAŠINA 11
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI PATRIOTSKE LIGE 48
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE BROJ 01-19-7770/23 OD 30.11.2023. GODINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE BROJ: 01-19-6167/23 OD 28.09.2023. GODINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI I PRODAJI ZAMJENSKIH STANOVA U NOVOIZGRĐENIM OBJEKTIMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DJECE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU О RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA BORAČKIM ORGANIZACIJAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2023. GODINI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE HISTORIJSKIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA DRUGOSTEPENE ETIČKE KOMISIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMJENI OBLIKA ORGANIZOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO U JAVNU USTANOVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O USPOSTAVI REGISTRA BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2025. GODINE
JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
PRAVILNIK O RADU KOMISIJA U JAVNOJ USTANOVI "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU
UNIVERZITET U SARAJEVU
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U DIPLOMI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!