"Službeni glasnik BiH", broj 24/20 25.6.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/20 [25.6.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRENAMJENI DIJELA SREDSTAVA ZA CESTE I PARKINGE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA ZAŠTITE VENTILACIONIH KORIDORA UTVRĐENIH U "STUDIJI O URBANIM VENTILACIONIM KORIDORIMA I UTICAJU VISOKIH ZGRADA" U SKLADU SA ZAKLJUČKOM VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-2751-17/20 OD 06.02.2020. GODINE I ZAKLJUČKOM SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO BROJ 01-04-3436-6/20 OD 25.02.2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA DONOŠENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOLEGIJA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO, ISPRED VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ" ILIJAŠ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ" ILIJAŠ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KAIMIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KAIMIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PENZIONERIMA I LICIMA BEZ PRIMANJA STARIJIM OD 65 GODINA KOJI SU SE U VRIJEME TRAJANJA STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NAŠLI U STANJU SOCIJALNE POTREBE
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ZLATNE PLAKETE ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO" U 2020. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ZLATNE PLAKETE ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO" U 2020. GODINI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!