"Službeni glasnik BiH", broj 24/20 25.6.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/20 [25.6.2020.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "O-2"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NALOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "O-1"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOPRODAJI U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROGLAŠENJU 5. FEBRUARA "DANOM SJEĆANJA NA SVE UBIJENE I RANJENE GRAĐANE GRADA SARAJEVA OD AGRESORA U PERIODU OPSADE 1992. - 1995. GODINE"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA - GRAĐEVINSKE PARCELE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR, SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 23 ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAMJENI U SKLADU SA ČLANOM 23 ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAMJENI U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAMJENI U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRENAMJENI DIJELA SREDSTAVA ZA CESTE I PARKINGE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA ZAŠTITE VENTILACIONIH KORIDORA UTVRĐENIH U "STUDIJI O URBANIM VENTILACIONIM KORIDORIMA I UTICAJU VISOKIH ZGRADA" U SKLADU SA ZAKLJUČKOM VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-2751-17/20 OD 06.02.2020. GODINE I ZAKLJUČKOM SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO BROJ 01-04-3436-6/20 OD 25.02.2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA DONOŠENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOLEGIJA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO, ISPRED VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ" ILIJAŠ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ" ILIJAŠ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KAIMIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KAIMIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU OBUKE I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA ZA PRAVILNO RUKOVANJE I POZNAVANJE PROPISA U VEZI DRŽANJA, ČUVANJA I NOŠENJA VATRENOG ORUŽJA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PENZIONERIMA I LICIMA BEZ PRIMANJA STARIJIM OD 65 GODINA KOJI SU SE U VRIJEME TRAJANJA STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NAŠLI U STANJU SOCIJALNE POTREBE
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ZLATNE PLAKETE ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO" U 2020. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ZLATNE PLAKETE ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO" U 2020. GODINI
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O PRENAMJENI I PRENOSU SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA
SLUŽBA ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U SLUŽBI ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKU ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BiH ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BR. 45/12 - PREČIŠĆENI TEKST, 26/14, 46/17, 18/19 i 20/20)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!