"Službeni glasnik BiH", broj 36/24 17.5.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 36/24 [17.5.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI PORODILJAMA ZA NOVOROĐENO DIJETE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "JAČANJE KAPACITETA FEDERALNOG ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU KROZ NABAVKU LABORATORIJSKE OPREME" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOG ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2026 - 2035. GODINA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 60. SJEDNICI SKUPŠTINE JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU KREDITNO-GARANTNOG PROGRAMA ZA VELIKA PREDUZEĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU KREDITNO-GARANTNOG PROGRAMA ZA IZVOZNIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU PONOVNOG JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINIRANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU KRITERIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA I PRAĆENJE REALIZIRANJA PRORAČUNSKE POTPORE EUROPSKE UNIJE ZA ENERGETSKE POTREBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU VIJEĆA ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA ZA POTPISIVANJE GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA STRANE INVESTITORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O VISINI NAKNADE PO OSNOVU PROMETA POTRAŽIVANJA NA JEDINSTVENOM RAČUNU
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O POREZNIM PRIJAVAMA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UPUTSTVO O VISINI NAKNADE PO OSNOVU PROMETA POTRAŽIVANJA NA JEDINSTVENOM RAČUNU
JAVNA USTANOVA "STANOUPRAVA" BIHAĆ
ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU DIREKTORA JU "STANOUPRAVA" BIHAĆ
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLADANJ
ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU DIREKTORA JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KLADANJ
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!