"Službeni glasnik BiH", broj 7/21 18.2.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/21 [18.2.2021.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI SEKRETARU VLADE KAO RUKOVODIOCU STRUČNE SLUŽBE VLADE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVORE O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI POLICIJSKOM KOMESARU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVORE O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI DIREKTORICI JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA ZA ISPLATU NAKNADE ČLANOVIMA STRUČNE KOMISIJE ZA STICANJE, REVIZIJU, MIROVANJE I PRESTANAK STATUSA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA HITNI PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KABINETU PREMIJERA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE DISTRIBUCIJE PRIRODNOG GASA KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTRU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O IZMIRENJU DUGA ZBOG KORIŠTENJA PROSTORA SA PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA SA "BiHAMK" U.G.
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA ZA ISPLATU NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE ZA IZBOR NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA HITNI PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI POLICIJSKOM KOMESARU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM ZAVODU ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI DA ZAKLJUČI UGOVOR O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTRU MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVORE O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI DIREKTORU KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, DVA (2) ČLANA I JEDNOG (1) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I TRI (3) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU PROGRAMA AKTIVNOSTI NA SANACIJI I IZGRADNJI REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "SMILJEVIĆI" U SARAJEVU ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I TRI (3) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-2845-34.2/21 OD 04.02.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
SPORAZUM O PRODUŽENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KS
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVNIKA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMJENU NEKRETNINA - GRAĐEVINSKIH PARCELA IZMEĐU "INFOBIP BH" D.O.O. SARAJEVO I "FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA NA GODIŠNJI PLAN REALIZACIJE ŠUMSKOPRIVREDNE OSNOVE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "APARTMANSKO NASELJE MRAKOVO II" ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA STIPENDIRANJA IZUZETNO NADARENIH UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI BAZNE CIJENE ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE 1 m2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA PREDSJEDNIKE I ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE ANEX-a UGOVORA O KREDITNOJ LINIJI UZ REGRESIRANJE UKUPNE KAMATNE STOPE (PROFITNE MARŽE) U 2020. GODINI, BR. 01/2-11-1510/20 od 30.07.2020. GODINE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVJERAVANJU VRŠENJA POSLOVA PRAVOBRANILAŠTVU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU RASPONA CIJENA ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PREMA ZONAMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U OPĆINI ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA DECEMBAR 2020. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA 2020. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!