"Službeni glasnik BiH", broj 36/22 13.5.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 36/22 [13.5.2022.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA RAČUNOVODSTVO
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I KRITERIJIMA DAVANJA OVLAŠTENJA NOSIOCIMA IZRADE STUDIJE-UTICAJA NA OKOLIŠ, NAČINU I KRITERIJIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI NOSIOCI IZRADE STUDIJE UTICAJA NA OKOLIŠ I VISINI NAKNADE IZDAVANJA OVLAŠTENJA NOSIOCIMA IZRADE STUDIJE UTICAJA NA OKOLIŠ
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA BUDŽETSKU 2022. GODINU
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE JKP "VODOSTAN" DOO ILIJAŠ
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!