Download PDF test

Pretplata na štampano izdanje - internet izdanje

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH utvrđuje se pretplata za II polugodište 2024. godine:

«Službeni glasnik BiH»,
«Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori»,
«Službeni glasnik BiH - Oglasnik javne nabavke» za II polugodište 2024. godine  ............... 120,00 KM

«Službene novine Federacije BiH» za II polugodište 2024. godine ..................................... 110,00 KM

«Službene novine Kantona Sarajevo» za II polugodište 2024. godine  ................................ 80,00 KM

Uplate se vrše u KM.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2024. godine
Uplate se vrše UNAPRIJED za I polugodište 2024.

U CIJENU PRETPLATE JE URAČUNAT PDV 17%.

NAPOMENA: Pojedinačna cijena službenih glasila po jednoj stranici je 0.05 KM, ako cijena nije  na drugi način utvrđena.

 


INTERNETSKO IZDANJE ZA 2024. GODINU

USLOVI ZA PRETPLATU
NA INTERNETSKO IZDANJE SLUŽBENIH GLASILA
 

  • "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori",
  • "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", i
  • "Službene novine Kantona Sarajevo"

 

Vrijeme trajanja pretplate

CIJENA PO KORISNIKU

 

1 pretplatnička licenca

3 - 7 pretplatničkih licenci

8 pretplatnickih licenci

12 pretplatnickih licenci

12 mjeseci

240 KM

639 KM

1530 KM

1980 KM

 
  • preko pedeset pretplatničkih licenci - po jednoj licenci 120,00 KM

U cijenu uračunat PDV 17% (preračunata stopa 14,53%)

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2024. godine

Uplata se vrši u KM UNAPRIJED, za sve strana pravna i fizička lica u EUR-ima prema kursnoj listi Centralne banke BiH ili u drugim stranim važećim valutama.