Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 38/20

KOLEGIJ ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU
KOLEGIJ ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA UPLATU DOPRINOSA U JEDANAESTOM POPUNJAVANJU FONDOVA (2019. - 2021.) MEĐUNARODNOG FONDA ZA POLJOPRIVREDNI RAZVOJ (IFAD)
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UPOTREBI I IZRADI IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU

Službene novine Federacije BiH

broj 42/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODGODI PLAĆANJA KREDITNIH OBAVEZA ZA 90 DANA KORISNICIMA KREDITA PO PROGRAMIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE REALIZOVANIH PUTEM UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODGODI PLAĆANJA KREDITNIH OBAVEZA NA PERIOD OD 90 DANA KORISNICIMA KREDITA PO PROGRAMIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE REALIZOVANIH PUTEM RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA EVALUACIJU IZRADE I STAVLJANJA U FUNKCIJU SISTEMA EOPC
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE MOTORNIH VOZILA ZA RVI 100% I GRUPE U 2020. GODINI
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" D.O.O. ZENICA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 7/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA, PO JEDNOG IZ BOŠNJAČKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG NARODA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC), REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA) 5. OKTOBRA 2011. GODINE U LUKSEMBURGU I 25. OKTOBRA 2011. GODINE U SARAJEVU, S NAKNADNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA S VREMENA NA VRIJEME/BOLNICE RS-A (FI 31.243-SERAPIS 2010-0049) (UGOVOR O FINANSIRANJU)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, REPUBLIKE SRPSKE (REPUBLIKA SRPSKA), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA GRADIŠKE (AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA), KOJI ZASTUPA GRADONAČELNIK, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), U IZNOSU OD 10.266.845,46 EURA - PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA GRADIŠKA - FAZA 1
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE ZA 2018. GODINU, ZAKLJUČEN U SARAJEVU 9. DECEMBRA 2019. GODINE RAZMJENOM DIPLOMATSKIH NOTA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM - BIH 6 (2018), POTPISANOG 30.9.2019. U PARIZU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!