"Službeni glasnik BiH", broj 40/20 7.7.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 40/20 [7.7.2020.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O VIZAMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI ISPRED VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CARINSKOM TERMINALU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIVREMENIH KOEFICIJENATA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA JEDINSTVENOG RAČUNA ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2020. GODINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ОDLUKА О IZBОRU PRЕDSЈЕDАVАЈUĆЕG DRŽАVNЕ RЕGULАТОRNЕ KОМISIЈЕ ZА ЕLЕKТRIČNU ЕNЕRGIЈU
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA STVARANJE JEDINSTVENOG EVROPSKOG NEBA
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O STAVLЈANЈU VAN SNAGE PRAVILNIKA O RADU ZRAKOPLOVNE METEOROLOŠKE SLUŽBE BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O STAVLJANЈU VAN SNAGE PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANЈU MREŽE I NAČINU RADA ZRAKOPLOVNIH METEOROLOŠKIH STANICA
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O STAVLJANJU VAN SNAGE UPUTSTVA ZA IZRADU VIZUELNIH I INSTRUMENTALNIH PROCEDURA ZA LETENJE
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
INSTRUKCIJU O STAVLJANЈU VAN SNAGE INSTRUKCIJE ZA IZDAVANЈE AERODROMSKE PROGNOZE (TAF)
PRAVOBRANILAŠTVO BiH
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA-POMOĆNIK PRAVOBRANIOCA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!