"Službeni glasnik BiH", broj 43/24 21.6.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 43/24 [21.6.2024.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU SAVJETODAVNOG VIJEĆA ZA IMPLEMENTACIJU PROŠIRENOG PARCIJALNOG SPORAZUMA VIJEĆA EVROPE O USPOSTAVI KULTURNIH RUTA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJSKOG TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROBLEMATIKU ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NA LOKACIJI TRGOVSKE GORE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE DEKLARACIJE I DEKLARACIJE ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NAKNADI ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA NA PROVOĐENJU LOKALNIH IZBORA 2024. GODINE (PREČIŠĆENI TEKST)
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIKUPLJANJU PODATAKA I DISEMINACIJI KOMPILIRANIH STATISTIKA ZA MONETARNI I FINANSIJSKI SEKTOR, VANJSKI SEKTOR, VLADINE FINANSIJE I FINANSIJSKE RAČUNE I JAVNI/VLADIN DUG BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!