"Službeni glasnik BiH", broj 7/20 8.6.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 7/20 [8.6.2020.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA, PO JEDNOG IZ BOŠNJAČKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG NARODA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC), REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA) 5. OKTOBRA 2011. GODINE U LUKSEMBURGU I 25. OKTOBRA 2011. GODINE U SARAJEVU, S NAKNADNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA S VREMENA NA VRIJEME/BOLNICE RS-A (FI 31.243-SERAPIS 2010-0049) (UGOVOR O FINANSIRANJU)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, REPUBLIKE SRPSKE (REPUBLIKA SRPSKA), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA GRADIŠKE (AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA), KOJI ZASTUPA GRADONAČELNIK, I KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), U IZNOSU OD 10.266.845,46 EURA - PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA GRADIŠKA - FAZA 1
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE ZA 2018. GODINU, ZAKLJUČEN U SARAJEVU 9. DECEMBRA 2019. GODINE RAZMJENOM DIPLOMATSKIH NOTA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM - BiH 6 (2018), POTPISANOG 30.9.2019. U PARIZU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC), REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA) 27. DECEMBRA 2016. GODINE U SARAJEVU I 29. DECEMBRA 2016. GODINE U LUKSEMBURGU I BANJOJ LUCI/BOLNICE RS-B (FI 31.526 - SERAPIS 2010-0049) (UGOVOR O FINANSIRANJU)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, REPUBLIKE SRPSKE (REPUBLIKA SRPSKA), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA GRADIŠKE (AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA), KOJI ZASTUPA GRADONAČELNIK, I KfW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), U IZNOSU OD 3.800.000,00 EURA – PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA GRADIŠKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH LICA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MULTILATERALNE KONVENCIJE O PROVOĐENJU MJERA ZA SPREČAVANJE EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMJEŠTANJA DOBITI KOJE SE ODNOSE NA PORESKE UGOVORE (MLI)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SARADNJI NA REALIZACIJI PROJEKTA AUTOPUTA/BRZE CESTE SARAJEVO – BEOGRAD – SARAJEVO
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA (ZAJMOPRIMAC), I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I ELEKTROPRIVREDE HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE D.D. MOSTAR (AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA) U IZNOSU OD 15.000.000,00 EURA - REHABILITACIJA I MODERNIZACIJA PUMPNO-AKUMULACIONE HIDROELEKTRANE ČAPLJINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROTOKOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE O MEĐUSOBNOJ ZAMJENI NEKRETNINA - ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA U SARAJEVU I RIJADU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I KARANTINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!